BibleDatabase

FREE Bibles and Bible Study Software Downloads Christian Web Hosting

BibleDatabase

 

 

  Christian Web Hosting
Christian Web Hosting
 
 

 

SITE NAVIGATION - CHOOSE A LINK
HOME DOWNLOADS MESSAGE BOARD BIBLE SEARCH LINK TO US WEBMASTER TOOLS
HELP MP3 BIBLE TELL A FRIEND ONLINE BIBLES WHAT'S NEW CHRISTIAN LINKS
SITE MAP SCREENSHOT GUEST BOOK BELIEF CHRISTIAN WEB HOSTING ADD URL

Main Index: Croatian Bible

 

Joshua 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

15:1 Dio što je pripao plemenu sinova Judinih, po njihovim porodicama, bijaše prema granici edomskoj, na jug do Sinske pustinje, na krajnjem jugu.

15:2 A južna im međa išla od kraja Slanoga mora od zaljeva što je na jugu;

15:3 izlazila je onda južno od Akrabimskog uspona, pružala se preko Sina i uzlazila južno od Kadeš Barnee, prelazila Hesron, penjala se k Adari i odatle okretala prema Karkai,

15:4 potom prelazila Asmon i dopirala do Potoka egipatskog i najposlije izbijala na more. To vam je južna međa.

15:5 Na istoku je međa bila: Slano more do ušća Jordana. Sjeverna je međa počinjala od Slanog mora kod ušća Jordana.

15:6 Odatle je međa uzlazila u Bet-Hoglu, tekla sjeverno uz Bet-Arabu, išla gore na Kamen Bohana, sina Rubenova.

15:7 Međa se zatim dizala od Akorske doline prema Debiru, okretala na sjever prema Gelilotu, koji leži naprama Adumimskom usponu, južno od Potoka; dalje je međa prolazila prema vodama En-Šemeša te izlazila kod En-Rogela.

15:8 Odatle se preko doline Ben-Hinom s juga dizala k Jebusejskom obronku, to jest k Jeruzalemu. Potom se uspinjala na vrh gore koja prema zapadu gleda na dolinu Hinon i leži na sjevernom kraju doline Refaima.

15:9 S vrha te gore zavijala je međa na izvor Neftoah te izlazila prema gradovima u gori Efronu da zatim okrene k Baali, to jest Kirjat Jearimu.

15:10 Od Baale međa je okretala na zapad prema gori Seiru i onda, prolazeći sjeverno od gore Jearima, to jest Kesalona, spuštala se u Bet-Šemeš te išla k Timni.

15:11 Dalje je međa tekla k sjevernom obronku Ekrona, okretala prema Šikronu, prelazila visove Baale, pružala se do Jabneela da konačno izbije na more.

15:12 Zapadna je međa Veliko more s obalom. To su bile zemlje sinova Judinih, unaokolo, po porodicama njihovim.

15:13 Kaleb, sin Jefuneov, primi dio među sinovima Judinim, kako je Jahve naredio Jošui. Dao mu je Kirjat Arbu, glavni grad sinova Anakovih - Hebron.

15:14 Kaleb protjera odatle tri sina Anakova: Šešaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove.

15:15 Odatle krenu na stanovnike Debira, koji se nekoć zvao Kirjat Sefer.

15:16 Tada reče Kaleb: "Tko pokori i zauzme Kirjat Sefer, dat ću mu svoju kćer Aksu za ženu."

15:17 Zauze ga Otniel, sin Kenaza, brata Kalebova; i dade mu Kaleb svoju kćer Aksu za ženu.

15:18 Kad je prišla mužu, on je nagovori da u svoga oca zatraži polje. Ona siđe s magarca, a Kaleb je upita: "Šta hoćeš?"

15:19 Ona odgovori: "Daj mi blagoslov! Kad si mi dao kraj u Negebu, daj mi i koji izvor vode." I on joj dade Gornje i Donje izvore.

15:20 To je bila baština plemena sinova Judinih po porodicama njihovim.

15:21 Međašni su gradovi plemena sinova Judinih, duž edomske međe prema jugu, bili: Kabseel, Eder, Jagur;

15:22 Kina, Dimona, Adada;

15:23 Kedeš, Hasor Jitnan;

15:24 Zif, Telem, Bealot;

15:25 Novi Hasor, Kirjat Hesron (to jest Hasor);

15:26 Amam, Šema, Molada;

15:27 Hasar Gada, Hešmon, Bet-Pelet;

15:28 Hasar Šual, Beer Šeba s pripadnim područjima;

15:29 Baala, Ijim, Esem;

15:30 Eltolad, Kesil, Horma;

15:31 Siklag, Madmana, Sansana;

15:32 Lebaot, Šelhim, En Rimon: svega dvadeset i devet gradova s njihovim selima.

15:33 U Dolini: Eštaol, Sora, Ašna;

15:34 Zanoah, En Ganim, Tapuah, Haenam;

15:35 Jarmut, Adulam, Soko, Azeka;

15:36 Šaarajim, Aditajim, Hagedera i Gederotajim: četrnaest gradova s njihovim selima.

15:37 Senan, Hadaša, Migdal-Gad;

15:38 Dilean, Hamispe, Jokteel;

15:39 Lakiš, Boskat, Eglon;

15:40 Kabon, Lahmas, Kitliš;

15:41 Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makeda: šesnaest gradova s njihovim selima.

15:42 Libna, Eter, Ašan;

15:43 Jiftah, Ašna, Nesib;

15:44 Keila, Akzib i Mareša: devet gradova s njihovim selima.

15:45 Ekron s naseljima i selima njegovim;

15:46 od Ekrona pa do Mora, sve što se nalazi pokraj Ašdoda, s njihovim selima;

15:47 Ašdod s naseljima i selima njegovim, Gaza s naseljima i selima njegovim do Egipatskog potoka i Velikog mora, koje je međa.

15:48 A u Gori: Šamir, Jatir, Soko;

15:49 Dana, Kirjat Sefer (to je Debir);

15:50 Anab, Eštemoa, Anim;

15:51 Gošen, Holon, Gilo: jedanaest gradova s njihovim selima.

15:52 Arab, Duma, Ešean;

15:53 Janum, Bet-Tapuah, Afeka,

15:54 Humta, Kirjat Arba (to jest Hebron), Sior: devet gradova s njihovim selima.

15:55 Maon, Karmel, Zif, Juta;

15:56 Jizreel, Jokdeam, Zanoah;

15:57 Hakajin, Gibea, Timna: deset gradova s njihovim selima.

15:58 Halhul, Bet-Sur, Gedor;

15:59 Maarat, Bet-Anot, Eltekon: šest gradova s njihovim selima. Tekoa, Efrata (to jest Betlehem), Peor, Etan, Kulon, Tatam, Sores, Karem, Galim, Beter, Manah: jedanaest gradova s njihovim selima.

15:60 Kirjat Baal (to jest Kirjat Jearim) i Haraba: dva grada s njihovim selima.

15:61 U pustinji: Bet Haaraba, Midin, Sekaka;

15:62 Hanibšan, Slani grad i En-Gedi: šest gradova s njihovim selima.

15:63 A Jebusejce koji su živjeli u Jeruzalemu nisu mogli protjerati sinovi Judini. Tako su ostali sa sinovima Judinim u Jeruzalemu sve do danas.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase

Hosted by Webnet77.com