BibleDatabase

FREE Bibles and Bible Study Software Downloads Christian Web Hosting

BibleDatabase

 

 

  Christian Web Hosting
Christian Web Hosting
 
 

 

SITE NAVIGATION - CHOOSE A LINK
HOME DOWNLOADS MESSAGE BOARD BIBLE SEARCH LINK TO US WEBMASTER TOOLS
HELP MP3 BIBLE TELL A FRIEND ONLINE BIBLES WHAT'S NEW CHRISTIAN LINKS
SITE MAP SCREENSHOT GUEST BOOK BELIEF CHRISTIAN WEB HOSTING ADD URL

Main Index: Croatian Bible

 

Numbers 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

7:1 U onaj dan kad Mojsije završi podizanje Prebivališta i kad ga pomaza i posveti sa svim njegovim posuđem, a tako i žrtvenik sa svim njegovim priborom,

7:2 pristupe glavari izraelski, starješine njihovih pradjedovskih domova, to jest knezovi plemenski koji su vodili popisivanje,

7:3 i dovedu svoje prinose pred Jahvu: šestora teretna kola i dvanaest volova - jedna kola za dvojicu glavara i vola za svakoga pojedinoga. Dovedu ih pred Prebivalište.

7:4 Tada Jahve progovori Mojsiju:

7:5 "Primi to od njih za upotrebu pri službi u Šatoru sastanka; onda to podaj svakome levitu prema njegovoj službi."

7:6 Mojsije uze kola i volove pa ih dade levitima.

7:7 Dvoja kola i četiri vola dade Geršonovcima prema njihovoj službi,

7:8 a četvera kola i osam volova dade Merarijevcima prema njihovoj službi pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.

7:9 Kehatovcima nije dao ništa, jer je njihova zadaća bila nositi posvećene predmete na ramenima.

7:10 Tada glavari prinesu prinos za posvetu žrtvenika na dan njegova pomazanja. Dok su glavari prinosili svoje prinose pred žrtvenik,

7:11 Jahve progovori Mojsiju: "Svakoga dana neka po jedan glavar donese svoj prinos za posvetu žrtvenika!"

7:12 Prvoga dana donese svoj prinos Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina.

7:13 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; jedno i drugo bijaše napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu.

7:14 Onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

7:15 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

7:16 jedan jarac za žrtvu okajnicu,

7:17 a za žrtvu pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Nahšona, Aminadabova sina.

7:18 Drugoga dana donese svoj prinos Netanel, sin Suarov, glavar Jisakarovaca.

7:19 Za svoj prinos donio je: jednu srebrnu zdjelu tešku sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;

7:20 onda jednu zlatnu posudicu od deset šekela punu tamjana;

7:21 jednog junca, jednoga ovna, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

7:22 jednog jarca za okajnicu,

7:23 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Netanela, Suarova sina.

7:24 Trećega dana donese svoj prinos glavar Zebulunovaca, Eliab, sin Helonov.

7:25 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;

7:26 jedna zlatna posudica puna tamjana;

7:27 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

7:28 jedan jarac za okajnicu,

7:29 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Eliaba, Helonova sina.

7:30 Četvrtog dana donese svoj prinos glavar Rubenovaca, Elisur, sin Šedeurov.

7:31 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;

7:32 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

7:33 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

7:34 jedan jarac za okajnicu,

7:35 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elisura, Šedeurova sina.

7:36 Petoga dana donese svoj prinos glavar Šimunovaca, Šelumiel, sim Surišadajev.

7:37 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

7:38 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

7:39 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

7:40 jedan jarac za okajnicu,

7:41 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Šelumiela, Surišadajeva sina.

7:42 Šestoga dana donese svoj prinos glavar Gadovaca, Elijasaf, sin Deuelov.

7:43 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

7:44 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

7:45 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

7:46 jedan jarac za okajnicu,

7:47 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elijasafa, Deuelova sina.

7:48 Sedmoga dana donese svoj prinos glavar Efrajimovaca, Elišama, sin Amihudov.

7:49 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje puno najboljeg brašna, zamiješena u ulju, za prinosnicu;

7:50 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

7:51 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu,

7:52 jedan jarac za okajnicu,

7:53 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Elišama, Amihudova sina.

7:54 Osmoga dana donese svoj prinos glavar Manašeovaca, Gamliel, sin Pedahsurov.

7:55 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

7:56 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

7:57 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

7:58 jedan jarac za okajnicu,

7:59 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Gamliela, Pedahsurova sina.

7:60 Devetoga dana donese svoj prinos glavar Benjaminovaca, Abidan, sin Gidonijev.

7:61 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

7:62 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana,

7:63 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

7:64 jedan jarac za okajnicu,

7:65 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Abidana, Gidonijeva sina.

7:66 Desetoga dana donese svoj prinos glavar Danovaca, Ahiezer, sin Amišadajev.

7:67 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prikaznicu;

7:68 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

7:69 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

7:70 jedan jarac za okajnicu,

7:71 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahiezera, Amišadajeva sina.

7:72 Jedanaestoga dana donese svoj prinos glavar Ašerovaca, Pagiel, sin Okranov.

7:73 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

7:74 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

7:75 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

7:76 jedan jarac za okajnicu,

7:77 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Pagiela, Okranova sina.

7:78 Dvanaestoga dana donese svoj prinos glavar Naftalijevaca, Ahira, sin Enanov.

7:79 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela teška sto trideset šekela i jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema hramskom šekelu; oboje napunjeno najboljim brašnom, zamiješenim u ulju, za prinosnicu;

7:80 onda jedna zlatna posudica od deset šekela puna tamjana;

7:81 jedan junac, jedan ovan, jedno janje od godinu dana za paljenicu;

7:82 jedan jarac za okajnicu,

7:83 a za pričesnicu: dva vola, pet ovnova, pet kozlića i pet jednogodišnjih janjaca. To je bio prinos Ahire, Enanova sina.

7:84 To su bili prinosi glavara izraelskih za posvetu žrtvenika na dan kad bijaše pomazan: dvanaest srebrnih zdjela, dvanaest srebrnih kotlića i dvanaest zlatnih posudica.

7:85 Svaka srebrna zdjela težila je sto trideset šekela; svaki kotlić sedamdeset šekela. Svega srebra u posuđu bilo je dvije tisuće i četiri stotine hramskih šekela.

7:86 Zlatnih posudica punih tamjana bilo je dvanaest, svaka posudica težila je deset hramskih šekela. Sve zlato u posudicama težilo je sto dvadeset šekela.

7:87 Sve stoke za paljenicu: dvanaest junaca, dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca s njihovim prinosima. Za okajnicu dvanaest jaraca.

7:88 Sve stoke za pričesnicu: dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset kozlića i šezdeset janjaca od godine dana. To je bio prinos za posvetu žrtvenika pošto bijaše pomazan.

7:89 Kad bi Mojsije ulazio u Šator sastanka da razgovara s Njim, slušao bi glas kako mu govori ozgo s Pomirilišta što je bilo na Kovčegu svjedočanstva, među dva kerubina. Tada bi mu govorio.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase

Hosted by Webnet77.com