BibleDatabase

FREE Bibles and Bible Study Software Downloads Christian Web Hosting

BibleDatabase

 

 

  Christian Web Hosting
Christian Web Hosting
 
 

 

SITE NAVIGATION - CHOOSE A LINK
HOME DOWNLOADS MESSAGE BOARD BIBLE SEARCH LINK TO US WEBMASTER TOOLS
HELP MP3 BIBLE TELL A FRIEND ONLINE BIBLES WHAT'S NEW CHRISTIAN LINKS
SITE MAP SCREENSHOT GUEST BOOK BELIEF CHRISTIAN WEB HOSTING ADD URL

Main Index: Cebuano Bible

 

Lamentations 3

[1] [2] [3] [4] [5]

3:1 ¶ Ako mao ang tawo nga nakakita sa kasakitan pinaagi sa barahan sa iyang kapungot.

3:2 Iyang gitultolan ako ug gipalakat ako sa kangitngitan, ug wala sa kahayag.

3:3 Sa pagkatinuod batok kanako iyang gipaatubang ang iyang kamot sa nakadaghan sa tibook nga adlaw.

3:4 Ang akong unod ug ang akong panit yang gihimo nga tigulang; iyang gidugmok ang akong mga bukog.

3:5 Siya nagtukod batok kanako, ug gilibutan ako sa kapaitan ug kasakitan.

3:6 Gipapuyo niya ako sa mangiub nga mga dapit, sama niadtong dugay na nga nangamatay.

3:7 Ako gialad niya, aron dili ako makagula; iyang gipabug-at ang akong talikala.

3:8 Oo, sa pagtiyabaw nako, ug sa pagtawag sa panabang, iyang gipugngan ang akong pag-ampo.

3:9 Gialad niya sa mga bato nga sinapsapan ang akong mga alagianan; iyang gibaliko ang akong mga dalan.

3:10 Alang kanako siya sama sa usa ka oso nga nagabanhig, ingon sa usa ka leon sa tago nga mga dapit.

3:11 Iyang gipatipas ang akong mga alagianan, ug gikuniskunis niya ako; iyang gibuhat ako nga biniyaan.

3:12 Iyang gibusog ang iyang pana, ug iyang gipahaluna ako ingon sa usa ka ilig-onon alang sa pana.

3:13 Ang mga udyong sa iyang baslayan gipalagbas sa akong mga amimislon.

3:14 Ako nahimong kataw-anan sa tibook ko nga katawohan, ug ilang alawiton sa tibook nga adlaw.

3:15 Gitugob niya ako sa kapaitan, gihubog niya ako sa panyawan.

3:16 Gidugmok usab niya ang akong mga ngipon sa mga magagmayng bato; gitabonan niya ako sa mga abo.

3:17 Ug imong gihinginlan ang akong kalag ngadto sa halayo gikan sa kalinaw; ako nalimot na sa kauswagan.

3:18 Ug ako miingon: Ang akong kusog nawagtang na, ug ang akong paglaum nahanaw gikan kang Jehova.

3:19 Hinumduman mo ang akong kasakitan ug ang akong pagkaalaut, ang panyawan ug ang apdo.

3:20 Ang akong kalag nagahandum gihapon kanila, ug gipaubos sa sulod nako.

3:21 ¶ Nahinumdum ako niini sa akong panumduman; busa ako may paglaum.

3:22 Tungod sa mga mahigugmaongkalolot ni Jehova kita wala mangalaglag, kay ang iyang mga kalooy walay paghubas.

3:23 Sila ginabag-o sa matag-buntag; daku ang imong pagkamatinumanon.

3:24 Si Jehova mao ang akong panulondon, nagaingon ang akong kalag; busa anaa kaniya ang akong paglaum.

3:25 Si Jehova maayo alang kanila nga nagapaabut kaniya, alang sa kalag nga nagapangita kaniya.

3:26 Maayo nga ang tawo magalaum ug magapaabut sa kahilum sa kaluwasan ni Jehova.

3:27 Maayo alang sa tawo nga pas-anon niya ang yugo sa iyang pagkabatan-on.

3:28 Palingkora siya nga mag-inusara ug pahiluma, tungod kay kini iyang gipapas-an kaniya.

3:29 Ipabutang ang iyang baba sa abug, kong sa ingon niana aduna pay mapaabut.

3:30 Ipataon niya ang iyang aping kaniya nga nagasagpa; aron siya mapuno gayud sa pagsudya.

3:31 Kay ang Ginoo dili mosalikway sa walay katapusan.

3:32 Kay bisan siya nagpaguol, apan siya malooy sumala sa gidaghanon sa iyang mga mahigugmaong-kalolot.

3:33 Kay siya dili magasakit nga sa kinabubut-on, ni magapasubo sa mga anak sa tawo.

3:34 Ang pagdugmok sa ilalum sa iyang mga tiil sa tanan nga mga binilanggo sa yuta,

3:35 Ang pagtungina sa katungod sa usa ka tawo sa atubangan sa nawong sa Labing Hataas,

3:36 Ang pagbalit-ad sa usa ka tawo sa iyang katungod, dili uyonan ni Jehova.

3:37 ¶ Kinsa kadtong nagaingon, ug nahanabo man, sa diha nga wala magsugo ang Ginoo?

3:38 Gikan sa baba sa Labing Hataas dili ba mogula ang dautan ug maayo?

3:39 Ngano man nga nagamahay ang usa ka buhi nga tawo, ang usa ka tawo tungod sa silot sa iyang mga sala?

3:40 Susihon ta ug sulayan ta ang atong mga dalan, ug mamalik kita ngadto kang Jehova.

3:41 Bayawon ta ang atong kasingkasing uban ang atong mga kamot ngadto sa Dios sa kalangitan.

3:42 ¶ Kita nakalapas ug nakasukol: wala ka magpasaylo.

3:43 Nagatabon ka uban sa kasuko, ug nagalutos kanamo: nagapamatay ka, wala ka malooy.

3:44 Nagatabon ka sa imong kaugalingon sa usa ka panganod, aron walay pag-ampo nga makalahos kanimo.

3:45 Gihimo mo kami nga sama sa nalug ug sagbut sa taliwala sa mga katawohan.

3:46 Ang tanan namong mga kaaway nagpabuka pagdaku sa ilang mga baba batok kanamo.

3:47 Ang kahadlok ug ang gahong mingdangat kanamo, ang kalumpagan ug ang pagkalaglag.

3:48 Ang akong mata nagapadaligdig ug mga sapa sa tubig, tungod sa pagkalaglag sa anak nga babaye sa akong katawohan.

3:49 Nagapaagay sa luha ang akong mata, ug walay paghunong, walay pagpahulay,

3:50 Hangtud si Jehova motan-aw ug mosud-ong gikan sa langit.

3:51 Ang akong mata nakapasubo sa akong kalag, tungod sa tanang mga anak nga babaye sa akong ciudad.

3:52 Gigukod ako nila sa hilabihan ingon sa usa ka langgam, sila nga mga kaaway ko sa walay hinungdan.

3:53 Gibugto nila ang akong kinabuhi sulod sa bilanggoan, ug gisalibay ako ug bato.

3:54 Ang mga tubig mibanlas ibabaw sa akong ulo; unya miingon ako: Namatay na ako.

3:55 ¶ Ako nagsangpit sa imong ngalan, Oh Jehova, gikan sa kinahiladman nga bilanggoan.

3:56 Gipatalinghugan mo ang akong tingog: ayaw pagtagoa ang imong igdulungog sa akong pagpangginhawa, sa akong pagtu-aw.

3:57 Ikaw nagapaduol kanako sa adlaw nga ako nagsangpit kanimo; ikaw nag-ingon: Ayaw kahadlok.

3:58 Oh Ginoo, naglaban ka sa mga katungod sa akong kalag; gitubos mo ang akong kinabuhi.

3:59 Oh Jehova, nakakita ka sa akong sayup; hukman mo ang akong katungod.

3:60 Nakita mo ang tanan nilang mga pagpanimalus ug ang tanan nilang mga lalang batok kanako.

3:61 Nadungog mo ang ilang pagsudya, Oh Jehova, ug ang tana nilang mga lalang batok kanako,

3:62 Ang mga ngabil niadtong mingtindog batok kanako, ug ang ilang lalang batok kanako sa tibook nga adlaw.

3:63 Sud-onga ang ilang paglingkod, ug ang ilang pagtindog; 8 ako mao ang ilang alawiton.

3:64 Magahatag ka kanila ug usa ka balus, Oh Jehova, sumala sa buhat sa ilang mga kamot.

3:65 Magahatag ka kanila ug katig-a sa kasingkasing, ang imong tunglo kanila.

3:66 Magalutos ka kanila sa kasuko, ug laglagon mo sila gikan sa ubos sa mga langit ni Jehova.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase

Hosted by Webnet77.com