BibleDatabase

FREE Bibles and Bible Study Software Downloads Christian Web Hosting

BibleDatabase

 

 

  Christian Web Hosting
Christian Web Hosting
 
 

 

SITE NAVIGATION - CHOOSE A LINK
HOME DOWNLOADS MESSAGE BOARD BIBLE SEARCH LINK TO US WEBMASTER TOOLS
HELP MP3 BIBLE TELL A FRIEND ONLINE BIBLES WHAT'S NEW CHRISTIAN LINKS
SITE MAP SCREENSHOT GUEST BOOK BELIEF CHRISTIAN WEB HOSTING ADD URL

Main Index: Cebuano Bible

 

1 Chronicles 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1:1 ¶ Si Adam, Set, Enos,

1:2 Cainan, Mahalaleel, Jared,

1:3 Enoc, Matusalem, Lamech,

1:4 Noe, Sem, Cham, ug Japhet.

1:5 Ang mga anak nga lalake ni Japhet: si Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec, ug Thiras.

1:6 Ang mga anak nga lalake ni Gomer: si Azkenaz, ug si Riphat, ug si Thogarma.

1:7 Ug ang mga anak nga lalake ni Javan; si Elisa ug si Tharsis, Kitim, ug si Dodanim.

1:8 Ang mga anak nga lalake ni Cham: si Chus, Misraim, Put ug si Canaan,

1:9 Ug ang mga anak nga lalake ni Chus: si Seba, ug si Havilla, Sabtha, Raema, ug si Sabtecha. Ug ang mga anak nga lalake ni Raema: si Seba ug si Dedan.

1:10 Ug si Chus nanganak kang Nimrod; nagsugod siya sa pagkamakusganon sa yuta.

1:11 Ug si Mizraim nanganak kang Ludim, ug kang Anamim, ug kang Laabim, ug kang Nephtuim,

1:12 Ug kang Phatrusim ug Casluim, (diin gumikan ang mga Filistehanon), ug Caphtorim.

1:13 Ug si Canaan nanganak kang Sidon nga iyang kamagulangan, ug kang Heth.

1:14 Ug ang Jebusehanon, ug ang Amorehanon, ug ang Gergesehanon,

1:15 Ug ang Hebehanon ug ang Arcehanon, ug ang Cinehanon;

1:16 Ug ang Arabadehanon, ug ang Semarehanon, ug ang Hamotehanon.

1:17 Ang mga anak nga lalake ni Sem: Elam, Assur, Arphaxad, Lud, Aram, Hus, Hul, Gether, ug Mesec,

1:18 Ug si Arphaxad nanganak kang Sela, ug si Sela nanganak kang Heber.

1:19 Ug kang Heber natawo ang duha ka anak nga lalake: ang ngalan sa usa mao si Peleg; kay sa iyang mga adlaw ang yuta nabahin; ang ngalan sa iyang igsoon nga lalake mao si Joctan.

1:20 Ug si Joctan nanganak kang Elmodad, ug kang Seleph, ug kang Asarmabeth, ug kang Jera,

1:21 Ug kang Adoram, ug Uzal ug Dicla,

1:22 Ug Ebal, Abimael, ug Seba,

1:23 Ug Ophir, ug Havila, ug Jobab. Kining tanan mga anak nga lalake ni Joctan.

1:24 Sem, Arphaxad, Sela,

1:25 Heber, Peleg, Reu,

1:26 Serug, Nachor, Thare,

1:27 Abram (mao si Abraham).

1:28 ¶ Ang mga anak nga lalake ni Abraham mao si Isaac ug si Ismael.

1:29 Kini mao ang ilang mga kaliwatan: ang kamagulangan ni Ismael, si Nabajoth; unya si Cedar, ug si Adbeel, ug si Misam,

1:30 Misma, ug si Duma, Maasa, Hadad, ug si Thema;

1:31 Jetur, Naphis ug Cedma. Kini mao ang mga anak nga lalake ni Ismael.

1:32 Ug ang mga anak nga lalake ni Cethura, nga puyo-puyo ni Abraham: siya nanganak kang Zimram, ug Jocsan, ug Medan, ug Madian, ug Isba, ug Sua. Ug ang mga anak nga lalake ni Jocsan: si Seba, ug si Dedan.

1:33 Ug ang mga anak nga lalake ni Madian: Epha, ug Epher, ug Henoch, ug si Abida, ug Eldaa. Kining tanan mao ang mga anak nga lalake ni Cethura.

1:34 Ug si Abraham nanganak kang Isaac. Ang mga anak nga lalake ni Isaac: Si Esau ug si Israel.

1:35 Ang mga anak nga lalake ni Esau: Si Eliphas, Rehuel, Jeus, Jalam, ug Core.

1:36 Ang mga anak nga lalake ni Eliphas: Theman, ug Omar, Sephi, ug Hatham, ug Chenas, ug Timna ug Amalec.

1:37 Ang mga anak nga lalake ni Rehuel: Si Nahath, Zera, Samma, ug Mizza.

1:38 Ang mga anak nga lalake ni Seir: Si Lotan, ug Sobal, ug Sibeon, ug Ana, ug Dison, ug Eser ug Disan.

1:39 Ug ang mga anak nga lalake ni Lotan: si Hori, ug Homam; ug si Timna, igsoon nga babaye ni Lotan.

1:40 Ang mga anak nga lalake ni Sobal: si Alian, ug si Manahach ug si Ebal, ug si Sephi, ug Onan. Ug ang mga anak nga lalake ni Zibeon: si Aia, ug si Ana.

1:41 Ang mga anak nga lalake ni Ana: si Dison, ug ang mga anak nga lalake ni Dison: si Hamran, ug Hesban ug Ithran, ug Cheran.

1:42 Ang mga anak nga lalake ni Eser: si Bilhan, ug Zaavan, ug Jaacan. Ang mga anak nga lalake ni Disan: si Hus ug Aran.

1:43 Karon mao kini ang mga hari nga naghari sa Edom, sa wala pay hari nga naghari sa mga anak sa Israel: si Belah ang anak nga lalake ni Beor; ug ang ngalan sa iyang lungsod Dinaba.

1:44 Ug si Belah namatay, ug si Jobab ang anak nga lalake ni Zera sa Bosra naghari ilis kaniya.

1:45 Ug si Jobab namatay, ug si Husam sa yuta sa mga Themanhon naghari ilis kaniya.

1:46 Ug si Husam namatay, ug si Adad anak nga lalake ni Bedad, nga midaug kang Madian sa kapatagan sa Moab, naghari ilis kaniya; ug ang ngalan sa iyang lungsod mao ang Avith.

1:47 Ug si Adad namatay, ug si Samla sa Masreca maoy naghari ilis kaniya.

1:48 Ug si Samla namatay, ug si Saul sa Rehobot tupad sa Suba naghari ilis kaniya.

1:49 Ug namatay si Saul, ug si Baal-hanan anak nga lalake ni Achbor naghari ilis kaniya.

1:50 Ug si Baal-hanan namatay, ug si Adad naghari ilis kaniya; ug ang ngalan sa iyang lungsod mao ang Pai: ug ang ngalan sa iyang asawa mao si Mehetabel, anak nga babaye ni Matred, ang anak nga babaye ni Mesahab.

1:51 Ug si Adad namatay. Ug ang pangulo sa Edom mao si pangulo Timna, pangulo Alba, pangulo Jetet,

1:52 Si pangulo Aholibama, pangulo Ela, pangulo Pinon,

1:53 Si pangulo Kenas, pangulo Teman, pangulo Mibzar,

1:54 Si pangulo Magdiel, pangulo Iram. Kini mao ang mga pangulo sa Edom.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase

Hosted by Webnet77.com